Bjergby Mygdal Idrætsforening


BMI - BJERGBY MYGDAL IDRÆTSFORENING


BMIBjergby-Mygdal Idrætsforening, i daglig tale BMI, er de 2 sognes idrætsforening. Vi er en forening der gerne vil være med til at præge og udvikle fællesskabet i området, og vi ved at en sund og velfungerende idrætsforening er en meget vigtig medspiller i de små lokalsamfund.


Vi kan i øjeblikket tilbyde fodbold, badminton samt gymnastik, men håbet for den nærmeste fremtid er, at der kommer endnu flere aktiviteter i vores regi. Derfor vil vi gerne opfordre til, at hvis man har ideer til flere nye grene i BMI, så kontakt os og vi vil forsøge at hjælpe med etableringen af det nye tiltag.


Vi har i foreningen også et aktivitetsudvalg, der arrangerer Bankospil, halfest, sommerfest plus flere mindre arrangementer. Denne afdeling er med til at samle borgerne, samt genere et væsentligt økonomisk bidrag til BMI.


   Landsbyrådet Bjergby - Mygdal


Navnet er ”Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal” og dets hjemsted er Bjergby og Mygdal sogne, Hjørring Kommune.


Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt blandt enkeltpersoner med tilknytning til Bjergby og Mygdal sogne.
Landsbyrådet har til formål at:

- varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder


- skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder


- arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Kontakt Landsbyrådet

 

Du kan generelt kontakte Bjergby Mygdal Landsbyråd på:

 

info@bjergby-mygdal.dk

 

Eller email personligt til:

 

Formand for Landsbyrådet

Torben Christensen, Sakstrupvej 98, Bjergby

9897 1728  / 2013 2062, info@staldsakstrup.dk

 

Hjælp med informationstavle og oprettelse af begivenheder

Kim Nygaard Hansen - kn@bjergby-data.dk

 

Hjælp til hjemmesiden og sociale medier

Michael Andersen - ma@bjergby-data.dk