Børnehuset Bjergby

Børnehuset Bjergby


Børnehuset Bjergby


Børnehuset Bjergby er en integreret institution med vuggestue og børnehave, og er beliggende 6 km nordøst for Hjørring i et naturskønt område.


Vuggestuen har gennemsnitligt 12 børn henover året og børnehaven gennemsnitligt 50-60 børn - færrest om efteråret og flest om foråret.


Børnehaven består af en Ældstestue GRØN for de ældste børnehavebørn og to aldersblandede stuer GUL og RØD for de yngste og mellemste børn. Det et meget åbent hus så, børnene har mulighed for at finde venner og deltage i aktiviteter der foregår på andre stuer. Det er med til at sikre, at børn og voksne alle kender hinanden.

Landsbyrådet Bjergby - Mygdal


Navnet er ”Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal” og dets hjemsted er Bjergby og Mygdal sogne, Hjørring Kommune.


Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt blandt enkeltpersoner med tilknytning til Bjergby og Mygdal sogne.
Landsbyrådet har til formål at:

- varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder


- skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder


- arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Kontakt Landsbyrådet

 

Du kan generelt kontakte Bjergby Mygdal Landsbyråd på:

 

info@bjergby-mygdal.dk

 

Eller email personligt til:

 

Formand for Landsbyrådet

Torben Christensen, Sakstrupvej 98, Bjergby

9897 1728  / 2013 2062, info@staldsakstrup.dk

 

Hjælp med informationstavle og oprettelse af begivenheder

Kim Nygaard Hansen - kn@bjergby-data.dk

 

Hjælp til hjemmesiden og sociale medier

Michael Andersen - ma@bjergby-data.dk