Bjergby og Mygdal sogn

Bjergby og Mygdal Sogn

Bjergby-Mygdal sogn

Disse to sogne har hørt sammen de sidste mindst 500 år, og præsten har boet i Bjergby i adskillige hundrede år. For en halv snes år siden fik man fælles menighedsråd og den nuværende præst har været her siden februar 2014. Der bor lige knap 1700 indbyggere i de to sogne.

 

Der er bygget ny præstegård, som stod færdig i 2015 og Bjergby kirke står for at skulle renoveres indvendigt, forhåbentligt i 2019, - den er ikke blevet kalket eller malet siden sidste restaurering for rundt 40 år siden.

 

Man kan læse om gudstjenester og kirkelige aktiviteter i 2 sogne, samt på hjemmesiden: http://www.bjergby-mygdalpastorat.dk.

Desuden kan man læse om selve kirkerne og deres inventar ved at søge på Aalborg stifts hjemmeside:  https://aalborgstift.dk/stiftet/kirker;

 

Vore to kirker er smukke middelalderkirker og har i ældre tid begge været nært tilknyttet Herregården Odden, især Mygdal kirke, hvor flere tidligere beboere af Odden ligger begravet.

 

Der er menighedsrådsvalg hvert fjerde år, sidst i 2016, og følgende blev valgt ind:

Formand: Alice Rokkjær

Næstformand: Henning Grøntved

Kirkeværge i Mygdal: Martin Pedersen

Kirkeværge i Bjergby: Hanne Kristoffersen

Kasserer: Aase Christensen

Kontaktperson i Bjergby: Hanne Kronborg

Menigt medlem: Inger Jensen

Menigt medlem: Jørgen Juel Mikkelsen

Medarbejder repræsentant: Niels Kirkholm

 

Kontakt til menighedsrådsformand Alice Rokkjær: skagenlandevej@hotmail.com; tlf.: 51 51 95 42

Kontakt til præsten Lars Brinth:  lrb@km.dk; tlf.: 9897 1022;

Landsbyrådet Bjergby - Mygdal


Navnet er ”Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal” og dets hjemsted er Bjergby og Mygdal sogne, Hjørring Kommune.


Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt blandt enkeltpersoner med tilknytning til Bjergby og Mygdal sogne.
Landsbyrådet har til formål at:

- varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder


- skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder


- arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Kontakt Landsbyrådet

 

Du kan generelt kontakte Bjergby Mygdal Landsbyråd på:

 

info@bjergby-mygdal.dk

 

Eller email personligt til:

 

Formand for Landsbyrådet

Torben Christensen, Sakstrupvej 98, Bjergby

9897 1728  / 2013 2062, info@staldsakstrup.dk

 

Hjælp med informationstavle og oprettelse af begivenheder

Kim Nygaard Hansen - kn@bjergby-data.dk

 

Hjælp til hjemmesiden og sociale medier

Michael Andersen - ma@bjergby-data.dk