BARAK Arkitekter

BARAK arkitekter

 Adresse: Ramsvej 119, 9800 Hjørring

Telefon: 21440566

E-mail: info@barakarkitekter.dk

Website: barakarkitekter.dk

 

BARAK arkitekter etableredes i 2014. En BARAK er ifølge Wikipedia betegnelsen for et - mindre, typisk modulopbygget (træ)hus, normalt beregnet til midlertidigt ophold af mennesker. Frit oversat falder betegnelsen godt i tråd med tegnestuens egne værdier, hvor der i opgaveløsningen tilstræbes enkelhed, systematik og fleksibilitet.

 

Indehaver Jørgen Gehl, arkitekt m.a.a.

 

CVR: 27858198

 

BARAK arkitekter beskæftiger sig fortrinsvis med boliger - helårshuse og sommerhuse - og varetager om- og tilbygninger af det bestående. Tegnestuen har erfaring i samtlige faser af byggeprocessen og er fortrolig med at inddrage andre kompetencer i processen for at skabe det bedste, samlede resultat for bygherren.

 

Skal du bygge om eller udvide dit hus, er det en god ide at tænke nye energiløsninger ind, og skal du energirenovere, kan det være en god ide at tænke nye bygningsløsninger ind. Besparelsen betaler. BARAK arkitekter er uddannet BedreBolig-rådgiver under Energistyrelsens BedreBolig-program og har derfor fokus på energiforbedringer side om side med arkitektur, indretning og funktionalitet.

 

BARAK arkitekter lægger vægt på at indgå i en tæt dialog med bygherren både før og under byggeprocessen og efter byggeriets afslutning. Kontakt BARAK arkitekter når som helst for en uforpligtende samtale.

 

 

Landsbyrådet Bjergby - Mygdal


Navnet er ”Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal” og dets hjemsted er Bjergby og Mygdal sogne, Hjørring Kommune.


Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt blandt enkeltpersoner med tilknytning til Bjergby og Mygdal sogne.
Landsbyrådet har til formål at:

- varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder


- skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder


- arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Kontakt Landsbyrådet

 

Du kan generelt kontakte Bjergby Mygdal Landsbyråd på:

 

info@bjergby-mygdal.dk

 

Eller email personligt til:

 

Formand for Landsbyrådet

Torben Christensen, Sakstrupvej 98, Bjergby

9897 1728  / 2013 2062, info@staldsakstrup.dk

 

Hjælp med informationstavle og oprettelse af begivenheder

Kim Nygaard Hansen - kn@bjergby-data.dk

 

Hjælp til hjemmesiden og sociale medier

Michael Andersen - ma@bjergby-data.dk