Kunstruten

Kunstruten


Kunstruten


Ideen omkring ”Kunstruten” opstod i et samspil mellem Peters Pladsens Venner og Landsbyrådet i Bjergby og Mygdal, og blev i 2006 fremlagt i Landsbyrådet af Finn Abildgaard.  Projektet og ideen omkring udformningen blev behandlet og Landsbyråd var enige om at støtte projektet og overlod det til Finn at arbejde videre med sagen.   


Kommunes Kunstudvalg fandt projektet ”spændende”, men så sig ikke i stand til at støtte det økonomisk.  Der blev derefter sendt en ansøgning og projektbeskrivelse til Statens Kunstfond, som resulterede i, at der blev bevilget kr. 400.000, som bl.a. indebar, at der lokalt skulle skaffet kr. 100.000, og desuden ønskede Statens Kunstfond at udpege en konsulent, der skulle rådgive og styre projektet. 


Det blev med hjælp fra foreningerne tilknyttet Landsbyrådet, og diverse fonde tilvejebragt det forlangte beløb. Som konsulent blev udpeget Lisbeth Hermansen, og der blev samtidig oprettet et kunstudvalg under Landbyrådet bestående af Finn Abildgaard, Nels Jacobsen og Ole F. Thomsen.  Det endelige projekt ”Kunstruten”, kom til at bestå af tre elementer:  ”Skoleskovsprojektet”, som er udarbejdet af billedkunstnerne Søren Taaning og Rene Schmidt, er opført på adressen Granvænget 15 i Bjergby, og består af en ”skolestue”, shelter og forskellige installationer bl.a. en ca. 4 m høj ugle.


”Langs Stien”, som billedkunstneren Elsebeth Jørgensen står bag, er en ca. 3 km vandretur i et naturskønt område med start og slut på Kobbersholltvej ved Sletbakkevej. Ruten går gennem et meget naturskønt område og ved at downloade en lydfil (www.langsstien.dk) kan man supplere vandreturen med en lydmæssig sanseoplevelse.

 

”Lillehøj”, er udført af glaskunstneren Peter Kuchinke, og opført i Mygdal på hjørnet af Skagen Landevej og Degnbølvej.
Landsbyrådet Bjergby - Mygdal


Navnet er ”Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal” og dets hjemsted er Bjergby og Mygdal sogne, Hjørring Kommune.


Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt blandt enkeltpersoner med tilknytning til Bjergby og Mygdal sogne.
Landsbyrådet har til formål at:

- varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder


- skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder


- arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Kontakt Landsbyrådet

 

Du kan generelt kontakte Bjergby Mygdal Landsbyråd på:

 

info@bjergby-mygdal.dk

 

Eller email personligt til:

 

Formand for Landsbyrådet

Torben Christensen, Sakstrupvej 98, Bjergby

9897 1728  / 2013 2062, info@staldsakstrup.dk

 

Hjælp med informationstavle og oprettelse af begivenheder

Kim Nygaard Hansen - kn@bjergby-data.dk

 

Hjælp til hjemmesiden og sociale medier

Michael Andersen - ma@bjergby-data.dk